Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nowy numer tematyczny czasopisma „Perspektyw Kultury” pod redakcją pracowniczek naszego Wydziału

Redaktor: Alicja Z. Nowak, Agnieszka Gronek

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej
  • w języku angielskim: Studies on Eastern Churches Culture within the Borders of the Former Polish‑Lithuanian Commonwealth

Nazwa wydawnictwa: czasopismo „Perspektywy kultury”,  Nr 38 (3/2022)

Miejsce i data wydania: Kraków 2022

Ilość stron: 530

Ilość arkuszy wydawniczych:  30

Numer ISBN/ISSN: ISSN (print): 2081-1446,  e‑ISSN 2719-8014

Seria: tom 3: Studia o kulturze cerkiewnej w Rzeczypospolitej

Ilość punktów: 100

Innehttps://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/169

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: kultura, historia, sztuka, piśmiennictwo, Cerkiew,
  • w języku angielskim: culture, history, art, literature, Orthodox Church

Opis publikacji:

Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej jako odrębny numer tematyczny „Perspektyw Kultury” to kolejna publikacja, po dwóch edycjach monograficznych w latach 2016 i 2019, zredagowana przez Agnieszkę Gronek i Alicję Z. Nowak (Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich WSMIP UJ).

Jedną z bardziej znaczących zmian w polskich studiach historycznych po 1989 r. jest wzrost zainteresowania tematami przywracającymi pamięć o wielokulturowej tradycji dawnej Rzeczypospolitej. Uwolnienie Polski spod rosyjskiej strefy wpływów i uzyskanie niepodległości przez Litwę, Ukrainę i Białoruś otworzyły nowy rozdział nie tylko w dziejach politycznych Europy i świata, ale także w badaniach nad dziedzictwem kulturowym tych narodów. Dziś możliwe jest stawianie pytań zarówno na temat wspólnoty dziedzictwa Rusinów i Polaków, jak też ich odrębności, autonomiczności i niezależności, możliwa jest także obiektywna ocena oryginalności kultury cerkiewnej w Rzeczypospolitej, jak i jej zależności od innych prawosławnych centrów intelektualnych oraz wzorców cywilizacji zachodniej.

W poszukiwaniu odpowiedzi na te niełatwe pytania od lat pomagają współtworzący Studia badacze z Polski i z zagranicy, młodzi naukowcy oraz doświadczeni specjaliści, reprezentanci środowiska uniwersyteckiego, tzw. otoczenia społecznego oraz niezależni badacze. Trzeci tom Studiów współtworzyli historycy, kulturolodzy, literaturoznawcy, historycy sztuki z Polski, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Francji i Włoch.

Wierzymy, że w ten sposób zbudowany szeroki i międzynarodowy zespół badaczy reprezentujących różne dyscypliny i metody naukowe, tradycje konfesyjne i kulturalne, mający różne doświadczenia zawodowe i życiowe, jest w stanie w pełni odtworzyć zatarte karty wspólnych dziejów, dziś odrębnych narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów.

okładka publikacji perspektywy kultury, w tle powalony krzyż kamienny

Recommended
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału