Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

VIII/2023 anglojęzyczny, „numer specjalny” czasopisma "Teoria Polityki"

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się VIII/2023 „numer specjalny” międzynarodowego czasopisma TEORIA POLITYKI. Numer przygotowały: Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Teorii i Metodologii Polityki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Numer finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji, grantu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz środków Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

 

Redaktorami prowadzącymi tomu są: Zbigniew Blok, Piotr Borowiec, Andrzej Stelmach

 

Tematem wiodącym VIII/2023 „numeru specjalnego” jest ocena dorobku polskiej politologii teoretycznej

 

Przedstawiając VIII numer czasopisma Zbigniew Blok, Andrzej Stelmach napisali: „Część dorobku polskiej nauki o polityce ostatniego półwiecza stanowią wyniki badań prowadzonych przez politologów teoretyków. Pierwszą częścią podsumowania tego dorobku teoretyków jest numer VIII „Teorii Polityki”. Stanowi on próbę ukazania najważniejszych osiągnięć, czyli teorii, koncepcji, pól zainteresowań politologów teoretyków. Prezentowane artykuły ukazują wycinek dorobku, dotyczą najczęściej podejmowanych tematów i sporów naukowych. Rozpoczynają się refleksją na temat ewolucji tożsamości polskiej nauki o polityce, następnie koncentrują się na kwestii „rozumienia”, ujmowania „polityczności” oraz na zagadnieniach „podmiotowości politycznej”. Podstawowym celem tomu jest przybliżenie koncepcji teoretycznych międzynarodowej publiczności, uczynienie ich dostępnymi szerszemu gronu badaczy”.

 

Wśród autorów znajdują się przedstawiciele INPiSM UJ: Paweł Ścigaj, Magdalena Kozub-Karkut i Piotr Borowiec.

 

Zapraszamy do lektury.

Numer dostępny jest na stronie internetowej wydawcy: https://www.ejournals.eu/TP/zakladka/428/#tabs

 

 

Recommended
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału