Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Ogólnopolski konkurs na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych dla doktorantów

06.05.2011
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych dla doktorantów polskich uczelni

Sciex-NMSch: program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami - nowy konkurs

06.05.2011
Sciex-NMSch Program wymiany naukowej miedzy Szwajcaria a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej ogłasza otwarty nabór wniosków. Fundusz Stypendialny zostal uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej miedzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - Sciex-NMSch na lata 2009-2016.

Nowa strona internetowa Wydziału już działa!

06.05.2011
Dnia 12 stycznia 2009 roku została uruchomiona nowa strona internetowa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Akademia Polsko-Litewska (sprawozdanie)

06.05.2011
Wśród studentów, skupionych wokół Klubu Jagiellońskiego i Koła Nauk Politycznych UJ, powstał plan zorganizowania Akademii Polsko - Litewskiej, który miał na celu połączenie konferencji naukowej z integracją młodzieżowych środowisk akademickich Polski i Litwy

Sukcesy doktorantów WSMiP UJ

06.05.2011
W miesiącu listopadzie i grudniu 2009 roku trzech uczestników studiów III stopnia Wydziału SMiP UJ wybrano na reprezentantów środowiska doktorantów na poziomie ogólnouczelnianym i ogólnopolskim