Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego ( II edycja)

Druga edycja konkursu na wyjazdy zagraniczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowana jest w ramach Działania nr 10, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego Konkursu jest zwiększenie internacjonalizacji badań, upowszechnienie dorobku pracowników WSMiP w wymiarze międzynarodowym, budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych partnerstw badawczych, a także wzmocnienie międzynarodowej rozpoznawalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konkursie finansowany jest czynny udział pracowników w prestiżowych zagranicznych konferencjach naukowych oraz staże badawcze w renomowanych ośrodkach badawczych za granicą.

Kontakt:

e-mail: wsmip.iduj@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 228

mgr inż. Teresa Borstyn 

tel. 12 663 27 47

mgr inż. Marzena Dziarnowska

tel. 12 663 25 66

mgr Iwona Hodur

tel. 12 663 27 56

 

Harmonogram konkursu:

nabór wniosków: od 1 lutetgo w trybie ciągłym
termin rozstrzygnięcia: w trybie ciągłym
początek realizacji projektów: w trybie ciągłym

Wytyczne dotyczące uzupełnienia informacji formalnych podczas składania wniosków w systemie strefa.iduj: 

1. W przypadku składania wniosku dotyczącego czynnego udziału w konferencji zagranicznej, prosimy o wypełnienie tej części wniosku w następujący sposób: 

  • Sekcja: Cel wyjazdu 
  • Rodzaj działalności: Działalność naukowa 
  • Działalność: Czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej 
  • Rodzaj aktywności: Międzynarodowa konferencja naukowa 
  • Opis aktywności: opis projektu (cele i znaczenie naukowe, metodologia badawcza, nowatorski charakter, wkład w rozwój badań).


2. W przypadku składania wniosku dotyczącego stażu badawczego za granicą, prosimy o wypełnienie tej części wniosku w następujący sposób: 

  • Sekcja: Cel wyjazdu 
  • Rodzaj działalności: Działalność naukowa 
  • Działalność: Badania naukowe/prace rozwojowe prowadzone wspólnie z podmiotami zagranicznymi 
  • Rodzaj aktywności: Staż naukowy (2 tyg. - 3 mies.) 
  • Opis aktywności: Opis projektu (cele i znaczenie naukowe, metodologia badawcza, nowatorski charakter, wkład w rozwój badań).  

Ze względu na wahania kursów walut, podczas wypełniania części kosztorysu kwotę przeliczaną według kursu NBP prosimy powiększyć o 10%. 

Pliki do pobrania
pdf
Wyniki konkursu - konferencje 2023
pdf
Wyniki konkursu - staże 2023
docx
Zasady konkursów na wyjazdy zagraniczne w 2023
docx
The Regulations of the Competitions for foreign travels
docx
Najczęściej zadawane pytania
docx
FAQ concering the Competition for foreign travels