Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

ul. Władysława Reymonta 4
30-059 Kraków
Dziekanat
ul. Władysława Reymonta 4
30-059 Kraków

Dziekanat przyjmuje w godz.: 8:00-15:00.
DZIEKANAT w piątek przyjmuje strony do godz. 11.00

Informacje kontaktowe

wsmip@uj.edu.pl
www.wsmip.uj.edu.pl

Adres: ul. Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Beata Rapacz-Gawełda (kierownik Dziekanatu)

Beata Rapacz-Gawełda

p. 230, tel.: + 48 12 663 25 63
Email: beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl

Sprawy pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych pozostające w kompetencji Dziekana Wydziału
Postępowania awansowe
Obsługa administracyjna Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Zastępca Specjalisty ds. ochrony danych osobowych

mgr Małgorzata Jasek (zastępca kierownika Dziekanatu)

Małgorzata Jasek

p. 231, tel.: + 48 12 663 25 60
Email: malgorzata.a.jasek@uj.edu.pl

Sprawy finansowe Wydziału, w tym przygotowanie i analiza rocznych planów finansowych
Umowy wydawnicze
Ewidencja środków trwałych
Wydziałowy Koordynator ds. EZD

mgr Anna Łukaszewicz-Derwich

Anna Łukaszewicz-Derwich

p. 231, tel.: + 48 12 663 25 59
Email: anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl

Obsługa administracyjna Prodziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. studenckich
Sprawy dotyczące toku studiów
Wydziałowy Koordynator ds. USOS
Rezerwacja pokoi gościnnych, sal dydaktycznych pozostających w dyspozycji Wydziału

mgr Joanna Główczyńska

Joanna Główczyńska

p. 227, tel.: +48 12 663 25 61
Email: joanna.glowczynska@uj.edu.pl

Prace administracyjne związane z działalnością naukową pracowników
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej porozumień z podmiotami zewnętrznymi i umów międzynarodowych
Obsługa administracyjna projektów badawczych i grantów
Obsługa administracyjna konferencji, debat wydziałowych i promocji publikacji

Iwona Bzowska

awatar Iwona Bzowska

p. 235, tel.: + 48 12 663 25 62
Email: iwona.bzowska@uj.edu.pl

Obsługa administracyjna i finansowa środków biura Wydziału
Kontrola merytoryczna i formalna dowodów finansowych Wydziału
Analiza kosztów umów bilateralnych i pozyskiwanie zwrotu środków

mgr Małgorzata Jasińska

Małgorzata Jasińska

p. 230, tel.: + 48 12 663 25 64
Email: malgorzata.jasinska@uj.edu.pl

Obsługa administracyjna Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji, Rady Dyscypliny Nauki o bezpieczeństwie, Rady Dyscypliny Stosunki międzynarodowe
Prowadzenie postępowań w zakresie nadawanych stopni doktora i doktora habilitowanego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron