Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa siedziba Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych od początku swego istnienia zmagał się z problemami lokalowymi – instytuty, a nawet poszczególne katedry rozproszone były po całym niemal Krakowie. Starania o wspólną przestrzeń dla Wydziału – budynek zapewniający odpowiednie warunki do pracy naukowej oraz komfortowe studiowanie – podejmowane były od lat. Okazję ku temu stworzyło przeniesienie się Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na nowy kampus UJ. Pozostały po nim budynek przy ul. Reymonta 4 w Krakowie decyzją władz rektorskich przeznaczony został właśnie dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Przeprowadzka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych do nowej siedziby nastąpiła na początku 2021 r.

8-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 11 tys. m kw. przeszedł całkowitą metamorfozę. Przebudowano go z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlano-użytkowym. Wyposażono w system zarządzania BMS - ważny element inteligentnego budownictwa, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w nim i jego otoczeniu. Prace budowlane objęły m.in. zmianę układu pomieszczeń, wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych, w tym przebudowę części biegów klatek schodowych oraz pełną wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto wykonano roboty termomodernizacyjne, obejmujące m.in. ocieplenie całego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na południowej elewacji zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniającą.

Prace projektowe i wykonawcze były prowadzone w taki sposób, by jak najmniej ingerować w tereny zielone. Wokół budynku nadal rośnie wiele dorodnych drzew i krzewów. W miejsce tych, które kolidowały z inwestycją, posadzono gatunki pierwotne, tj. dęby czy graby. Dodatkowo na elewacji od strony parku Jordana zawieszono kilkanaście budek dla jerzyków, których obecność w okolicy zauważono jeszcze przed rozpoczęciem robót.

Dzięki przeprowadzce Wydział uzyskał nowoczesną przestrzeń dydaktyczną. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, ponad 60 sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też scalona z 11 jednostek wydziałowa biblioteka. Ogromna część księgozbioru jest udostępniona na zasadzie tzw. wolnego dostępu - dany tytuł będzie można wziąć z półki i usiąść w przestronnej czytelni.

Przebudowa nowej siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Generalnym wykonawcą prac był Hochtief Polska. Wartość kontraktu wynosiła ponad 84 mln złotych. Remont sfinansowano z pieniędzy budżetowych, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego uczelni i WSMiP UJ.

szkic nowej siedziby Wydziału SMiP

Szkic budynku przy ul. Reymonta 4, nowej siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Zobacz galerię zdjęć