Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Absolwenci na rynku pracy

Uniwersytet Jagielloński przywiązuje wagę do jakości prowadzonych studiów, dlatego też od wielu lat realizowane są badania losów absolwentów naszej uczelni.

Monitorowanie losów absolwentów zostało zaprojektowane jako badanie panelowe, zakładające pomiar tej samej grupy osób w kolejnych odstępach czasu – po pół roku od obrony pracy dyplomowej, a następnie po trzech i pięciu latach, oraz jako badanie cykliczne, prowadzone według tej samej metodologii od 2007 roku.

Badanie losów absolwentów jest badaniem ilościowym (sondaż) prowadzonym metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) – respondenci proszeni są o wypełnienie elektronicznej wersji ankiety

Głównym celem tegorocznej edycji badania było poznanie sytuacji zawodowej osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w 2019 roku.

Wyniki badania za rok 2019 wskazują, że absolwenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wykazują wysoki stopień zadowolenia z wykonywanej przez siebie pracy.

Najczęściej wskazywane branże firm lub instytucji to sprezdaż, obsługa klienta dla absolwentów studentów I stopnia, oraz administracja państwowa dla absolwentów studniów II stopnia.

tabela przedstawiająca losy studentów według branży

Zawody najczęściej wykonywanie przez absolwentów wg klasyfikacji ISCO-88 to spacjaliście ds. reklamy i marketingu dla absolwentów studiów I stopnia, oraz specjaliście ds. administracji i rozwoju dla absolwentów studiów II stopnia.

tabela przedstawiająca losy studentów według zawodu