Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Публікації

На Факультеті Міжнародних та Політичних Досліджень видаються спеціалізовані наукові журнали а також редакційно-видавничі серії наукових книг:

 • «Політея» («Politeja») – це науковий щоквартальний журнал Факультету Міжнародних та Політичних Досліджень Ягеллонського університету. У ньому публікуються результати наукових досліджень в області політичних наук, міжнародних відносин і культурознавства. До редакційної ради журналу входять більше десятка польських і зарубіжних експертів. У 2003 вийшов перший номер журналу, а в 2015 вже 29 номер. Статті публікуються переважно польською мовою, частина англійською.
   
 • «Проблемми сучасного міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства» («Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego») – це щорічник, що видається юристами Інституту європеїстики.
   
 • «Ad Americam. Journal of American Studies» – це журнал, що видається Інститутом американістики і полонійних студій Ягеллонського університету. З 2004 року журнал публікує рецензовані статті присвячені питанням американської історії, політики, права, культури, соціології.
   
 • «Поліархія. Студентський журнал Факультету Міжнародних та Політичних Досліджень Ягеллонського університету» («Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego») – журнал видається з 2013 року, виходить двічи на рік. Журнал надає молодим вченим унікальну можливість зробити перші кроки в науковій кар'єрі – спробувати свої сили в підготовці і написанні наукових статей.
   
 • «Дослідження Близького Сходу» («Studia Bliskowschodnie») – це щорічник, що видається аспірантами Інституту Близького і Далекого Сходу Ягеллонського університету.

Книжкові серії, редаговані співробітниками факультету

 • «Basic American Documents» – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, містить вихідні тексти англійською мовою. С 2005 року опубліковано 5 томів.
   
 • «Momentum» – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, польською мовою. С 2012 року опубліковано 5 томів.
   
 • «Праці американістики ЯУ» («Prace Amerykanistyczne UJ») – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, її започатковала Кафедра американістики ЯУ. Серія виходить польською мовою. С 2003 року опубліковано 25 томів.
   
 • «Праці кафедри россіеведення» («Prace Katedry Rosjoznawstwa») – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, польською мовою. С 2004 року опубліковано 3 томи.
   
 • «Російська література еміграційна» (Rosyjska Literatura Emigracyjna) – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, польською мовою. С 2007 року опубліковано 2 томи.
   
 • «Дослідження з розвитку» («Studia nad Rozwojem») – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, польською мовою. С 2012 року опубліковано 4 томи.
   
 • «Varia Culturalia» – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, польською мовою. С 2010 року опубліковано 18 томів.
   
 • «Китайські дороги» («Chińskie drogi») – Серія публікована видавництвом Ягеллонського університету, польською та англійською мовами. С 2013 року опубліковано 4 томи.
   
 • «Дослідження Латинської Америки Ягеллонського університету» («Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego») – Серія публікована видавництвом Universitas, польською мовою. С 1997 року було опубліковано 15 томів.
   
 • «Росія вчора, сьогодні, завтра. Політика-культура-релігія» («Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura - religia»).
   
 • «Бібліотека польської політичної думки» («Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej») – Серія публікована видавництвом «Ксенгарня академіцька», польскою мовою. С 2000 року співробітники нашого факультету зредагували 20 томів цієї серії.
   
 • «Старопольська політична думка» («Staropolska Myśl Polityczna» – Серія публікована видавництвом «Ксенгарня академіцька», польскою мовою. С 2008 року опубліковано 4 томи.
   
 • «Societas» – Серія публікована видавництвом «Ксенгарня академіцька», польскою мовою. С 2006 року опубліковано 70 томів.