Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia

dr Natasza Styczyńska

e-mail: natasza.styczynska@uj.edu.pl
Al. Mickiewicza 3, pok. 129
31-120 Kraków

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana Wydziału SMiP UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia - Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Dr hab. Leszek Korporowicz


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Paweł Kubicki (Instytut Europeistyki)


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Bartłomiej Brążkiewicz (Instytut Rosji i Europy Wschodniej)


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr hab. Ewa Michna (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Denys Pilipowicz (Katedra Ukrainoznawstwa)


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Paweł Plichta (Instytut Studiów Międzykulturowych)


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)


Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia.

Dr Krzysztof Jakubczak (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu)


Przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów.

Mgr Magdalena Liśńska (doktorantka w INPiSM)


Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Martyna Grabiec (studentka w INPiSM)


Przedstawiciel pracowników administracji WSMiP UJ.

Mgr Anna Łukaszewicz-Derwich