Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocniczka Dziekana WSMiP UJ ds. promocji

Dr Magdalena Lisińska

e-mail: magdalena.lisinska@uj.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana WSMiP UJ ds. bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji

Dr Przemysław Tacik 

e-mail: przemyslaw.tacik@uj.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana WSMiP UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia

Dr Paweł Ścigaj

e-mail: pawel.scigaj@uj.edu.pl