Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Wydziału

Profesorowie zwyczajni

1. prof. dr hab. Marek Bankowicz

2. prof. dr hab. Katarzyna Duda

3. ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

4. prof. dr hab. Zdzisław Mach

5. prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

6. prof. dr hab. Bogusław Pacek

7. prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

8. prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

9. prof. dr hab. Bogdan Szlachta

10. prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński

11. prof. dr hab. Adam Walaszek

12. prof. dr hab. Janusz Węc

 

Profesorowie nadzwyczajni posiadający tytuł naukowy profesora

1. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

2. prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

3. prof. dr hab. Janusz Cisek

4. prof. dr hab. Joachim Diec

5. prof. dr hab. Artur Gruszczak

6. prof. dr hab. Adam Jelonek

7. prof. dr hab. Robert Kłosowicz

8. prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

9. prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

10. prof. dr hab. Hubert Królikowski

11. prof. dr hab. Grzegorz Mazur

12. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

13. prof. dr hab. Anna Reczyńska

14. prof. dr hab. Barbara Stoczewska

 

Profesorowie nadzwyczajni UJ ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

1. dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ

2. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, prof. UJ

3. dr hab. Monika Banaś, prof. UJ

4. dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

5. dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ

6. dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ

7.dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

8. dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

9. dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

10. dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

11. dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ.

12. dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ

13. dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ

14. dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

15. dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ

16. dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ

17. dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

18. dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ

19. dr hab. Jacek Kołodzie,j prof. UJ

20. dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

21. dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

22. dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

23. dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

24. dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

25. dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

26. dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ

27. dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

28. dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ

29. dr hab. Ewa Michna, prof. UJ

30. dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

31. dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

32. dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

33. dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

34. dr hab. Garry Robson, prof. UJ

35. dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

36. dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

37. dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

38. dr hab. Paweł Siwiec, prof. UJ

39. dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ

40. dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

41. dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

42. dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

43. dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ

44. dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. UJ

45. dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

46. dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

47. dr hab. Małgorzata Zachara, prof. UJ

 

Doktorzy posiadajacy stopień doktora habilitowanego

1. dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

2. dr hab. Jerzy Bayer

3. dr hab. Karol Derwich

4. dr hab. Joanna Dyduch

5. dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

6.  dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch

7. dr hab. Jerzy Gordziejew

8. dr hab. Łukasz Jakubiak

9. dr hab. Dariusz Juruś

10. dr hab. Piotr Kletowski

11. dr hab. Tadeusz Kopyś

12. dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

13. dr hab. Stanisław Łojek

14. dr hab. Wojciech Mazur

15. dr hab. Alicja Nowak

16. dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

17. dr hab. Dymitr Romanowski

18. dr hab. Marek Świstak

19. dr hab. Adrian Tyszkiewicz

 

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

1. dr Marcin Galent

 

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

1. dr Wojciech Burek

2. dr Franciszek Czech

3. dr Marcin Gabryś

4. dr Kinga Gajda

5. dr Marcin Grabowski

6. dr Rafał Kwieciński

7. dr Aleksandra Matykiewicz-Włodarska

8. dr Agniszka Nitszke

9. dr Paweł Ścigaj

10. dr Magdalena Trzcionka

11. dr Joanna Wardęga

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

1. mgr Sylwia Boryka

2. mgr Agnieszka Dębska

3. lic. Monika Duda

4. mgr Bogusława Dulewska

5. mgr Małgorzata Jasek

6. mgr Małgorzata Jasińska

7. lic. Justyna Pękała

8. mgr Beata Rapacz-Gawełda

9. Agnieszka Steczko

 

Przedstawiciele doktorantów i Samorządu Studentów

1. mgr Adrian Brona (Nauki o polityce)

2. mgr Ewelina Morawska (Kulturoznawstwo)

3. Anton Andreev (IRAS)

4. Olegerd Andrushchyshyn (INPiSM)

5. Aleksandra Broja (INPiSM)

6. Alan Brol (IRAS)  

7. Adriana Czerwińska (IBiDW)

8. Mykhailo Didenko (IE)

9. Agata Kempa (INPiSM)

10. Zuzanna Kopania (IBiDW)

11. Jakub Łata (IBiDW)

12. Tetiana Matskailo (GLaD)

13. Magdalena Nowacka (IRiEW)

14. Rafał Nowak (INPiSM)

15. Anna Rojek (IAiSP)

16. Dominika Szejgiec (IAiSP)

17. Marek Wilk (ISM)