Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze dziekańskie

dr hab. Andrzej  PORĘBSKI, prof. UJ

Pełnomocnik Rektora UJ
ds. Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
p.o. Dziekana Wydziału

dr hab. Andrzej PORĘBSKI, prof. UJ

Pełni dyżur w dniach:

poniedziałek: 10.00 - 12.00

środa: 10.00 - 12.00

dr hab. Paweł LAIDLER, prof. UJ 

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Paweł LAIDLER, prof. UJ 

Pełni dyżur w dniach:

poniedziałek: 14.45 - 15.45

środa: 13.15 - 14.15

prof. dr hab. Ewa BUJWID-KUREK

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. Ewa BUJWID-KUREK

Pełni dyżur w dniach:

poniedziałek: 9.45 - 11.45

wtorek: 9.00 - 11.00 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron