Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarni Akademickiej ukazała się książka autorstwa Anny Jach pt.: "Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania"

Autor: Anna Jach

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania
  • w języku angielskim: The non-governmental, non-commercial sector in Russia in 2000–2018. Peculiarities of functioning
  • w języku rosyjskim: Неправительственный некоммерческий сектор в россии в 2000–2018 гг. Особенности функционирования

Nazwa wydawnictwa: Księgarnia Akademicka

Miejsce i data wydania: Kraków 2019

Ilość stron: 761

Ilość arkuszy wydawniczych: 50

Numer ISBN 978-83-8138-082-9 (druk)

ISBN 978-83-8138-202-1 (online, PDF)

Seria: Rosja wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – gospodarka – religia

Ilość punktów: 100

Inne: DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380829

Słowa kluczowe 

  • w języku polskim: Rosja, system polityczny, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, społeczeństwo obywatelskie, współpraca trójsektorowa, pozarządowy sektor niekomercyjny
  • w języku angielskim: Russia, political system, non governmental organizations, third sector, civil society, intersectoral cooperation, the non-governmental, non-commercial sector 

Opis publikacji:

Praca Anny Jach stanowi pogłębiony obraz pozycji i roli organizacji pozarządowych w systemie politycznym współczesnej Rosji. Temat, jakim jest funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych w Federacji Rosyjskiej nie został dotychczas odpowiednio zidentyfikowany i rozpoznany w krajowej literaturze naukowej. Tym samym książka wypełnia lukę w procesie poznawczym i badawczym. Zrealizowane badania pogłębiają wiedzę w zakresie rosjoznawstwa, a w szerszym kontekście – badań nad obszarem eurazjatyckim, ponieważ wyjaśnienie warunków i istoty funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych w Rosji wymaga dokładnego rozpoznania politycznej, społecznej, prawnej, kulturowej i ekonomicznej specyfiki tego kraju. Jednocześnie mają one uniwersalne i zarazem bardziej teoretyczne znaczenie dla nauki o polityce, ponieważ pozwalają na pokazanie działalności sektora organizacji pozarządowych w państwie poradzieckim i państwie autorytarnym. 

Monografia stanowi przykład pracy o charakterze interdyscyplinarnym. jej istotą stała się identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania pozarządowego sektora niekomercyjnego w Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem podstaw formalnoprawnych jego działalności, obejmującej powstanie, rejestrację, zarządzanie, odpowiedzialność, reorganizację i likwidację. w jej treści analizie poddano zakres i obszary aktywności oraz modele synergii międzysektorowej w obszarze współpracy społecznej przy wykorzystaniu o koncepcji polityki publicznej, teorii neokorporacjonistycznej. W tym kontekście prześledzono również założenia strategii modernizacji wypracowane przez decydentów pod kątem kierunków mobilizacji społecznej oraz ewolucji uczestnictwa społecznego bezpośrednio związanego z bieżącym wektorem polityki wewnętrznej Rosji.

Podjęte w monografii badania nad rosyjskim trzecim sektorem stanowią przykład próby dogłębnej analizy przeobrażeń zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w odniesieniu do żyjącego w warunkach autorytaryzmu społeczeństwa rosyjskiego. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że bez względu na obowiązujący reżim polityczny obywatele podejmować będą oddolną aktywność społeczną, tym samym potwierdzając tezę o występowaniu społeczeństwa obywatelskiego. jest jednak ono zgoła odmienne od modelu znanego na zachodzie i pozostaje w pełni koherentne z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi społeczeństwa rosyjskiego. W tym właśnie ujawnia się innowacyjność monografii. pokazuje ona na przykładzie Federacji Rosyjskiej proces kształtowania się w warunkach postkomunistycznych, czasami nawet wbrew decydentom, społeczeństwa obywatelskiego. Kluczem do odczytania specyfiki rosyjskiej rzeczywistości jest teoria osobliwości, podkreślająca wyjątkowość badanego zjawiska w skali tak mikro- na poziomie obywateli, jak i makro- na poziomie państwa. innowacyjność pracy polega także na tym, że przedstawia ona sytuację, w której obywatele domagają się implementacji sektora społecznego na gruncie państwa rosyjskiego, upatrując w nim gwaranta stabilizacji politycznej, ekonomicznej i społecznej oraz nieodwracalności procesów modernizacyjnych, z wektorem ukierunkowanym na progres i unowocześnienie a nie na petryfikację status rerum.

Podjęta w pracy tematyka diagnozuje w sposób szczegółowy zmiany zachodzące w funkcjonowaniu tak państwa, jak i społeczeństwa w dobie wyzwań XXI wieku. Prezentuje unikatowy materiał do badań komparatystycznych dla szerokiego kręgu naukowców, jak również działaczy społecznych, zainteresowanych w rozwoju sieci społecznego zaangażowania ukierunkowanych na synergiczne rozwiązywania problemów społecznych. Zgromadzony w pracy materiał stanowi płaszczyznę dla wypracowania wspólnych strategii kooperacji podmiotów państwowych, komercyjnych i pozarządowych w dobie modernizacji państwa. umożliwi zaplanowanie współpracy na poziomie tak krajowym, jak i międzynarodowym pomiędzy instytucjami państwowymi, światem biznesu i organizacjami pozarządowymi w polsce z analogicznymi strukturami we współczesnej Rosji. Tym bardziej, że z funkcjami i wypełnianymi zadaniami przez trzeci sektor liczą się przywódcy wszystkich państw na świecie, bez względu na model ustrojowy czy system polityczny.

okładka książki Anny Jach

Polecamy również
Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
China and the Chinese in the modern world. An interdisciplinary study - nowa publikacja studentów naszego Wydziału
China and the Chinese in the modern world. An interdisciplinary study - nowa publikacja studentów naszego Wydziału
Brazylia w systemie międzynarodowym: role średniego mocarstwa nowego typu - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Brazylia w systemie międzynarodowym: role średniego mocarstwa nowego typu - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
China's environmental policy in terms of European Union standards - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału
China's environmental policy in terms of European Union standards - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału