Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarni Akademickiej ukazała się książka autorstwa Anny Jach pt.: "Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania"

Autor: Anna Jach

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania
  • w języku angielskim: The non-governmental, non-commercial sector in Russia in 2000–2018. Peculiarities of functioning
  • w języku rosyjskim: Неправительственный некоммерческий сектор в россии в 2000–2018 гг. Особенности функционирования

Nazwa wydawnictwa: Księgarnia Akademicka

Miejsce i data wydania: Kraków 2019

Ilość stron: 761

Ilość arkuszy wydawniczych: 50

Numer ISBN 978-83-8138-082-9 (druk)

ISBN 978-83-8138-202-1 (online, PDF)

Seria: Rosja wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – gospodarka – religia

Ilość punktów: 100

Inne: DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380829

Słowa kluczowe 

  • w języku polskim: Rosja, system polityczny, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, społeczeństwo obywatelskie, współpraca trójsektorowa, pozarządowy sektor niekomercyjny
  • w języku angielskim: Russia, political system, non governmental organizations, third sector, civil society, intersectoral cooperation, the non-governmental, non-commercial sector 

Opis publikacji:

Praca Anny Jach stanowi pogłębiony obraz pozycji i roli organizacji pozarządowych w systemie politycznym współczesnej Rosji. Temat, jakim jest funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych w Federacji Rosyjskiej nie został dotychczas odpowiednio zidentyfikowany i rozpoznany w krajowej literaturze naukowej. Tym samym książka wypełnia lukę w procesie poznawczym i badawczym. Zrealizowane badania pogłębiają wiedzę w zakresie rosjoznawstwa, a w szerszym kontekście – badań nad obszarem eurazjatyckim, ponieważ wyjaśnienie warunków i istoty funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych w Rosji wymaga dokładnego rozpoznania politycznej, społecznej, prawnej, kulturowej i ekonomicznej specyfiki tego kraju. Jednocześnie mają one uniwersalne i zarazem bardziej teoretyczne znaczenie dla nauki o polityce, ponieważ pozwalają na pokazanie działalności sektora organizacji pozarządowych w państwie poradzieckim i państwie autorytarnym. 

Monografia stanowi przykład pracy o charakterze interdyscyplinarnym. jej istotą stała się identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania pozarządowego sektora niekomercyjnego w Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem podstaw formalnoprawnych jego działalności, obejmującej powstanie, rejestrację, zarządzanie, odpowiedzialność, reorganizację i likwidację. w jej treści analizie poddano zakres i obszary aktywności oraz modele synergii międzysektorowej w obszarze współpracy społecznej przy wykorzystaniu o koncepcji polityki publicznej, teorii neokorporacjonistycznej. W tym kontekście prześledzono również założenia strategii modernizacji wypracowane przez decydentów pod kątem kierunków mobilizacji społecznej oraz ewolucji uczestnictwa społecznego bezpośrednio związanego z bieżącym wektorem polityki wewnętrznej Rosji.

Podjęte w monografii badania nad rosyjskim trzecim sektorem stanowią przykład próby dogłębnej analizy przeobrażeń zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w odniesieniu do żyjącego w warunkach autorytaryzmu społeczeństwa rosyjskiego. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że bez względu na obowiązujący reżim polityczny obywatele podejmować będą oddolną aktywność społeczną, tym samym potwierdzając tezę o występowaniu społeczeństwa obywatelskiego. jest jednak ono zgoła odmienne od modelu znanego na zachodzie i pozostaje w pełni koherentne z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi społeczeństwa rosyjskiego. W tym właśnie ujawnia się innowacyjność monografii. pokazuje ona na przykładzie Federacji Rosyjskiej proces kształtowania się w warunkach postkomunistycznych, czasami nawet wbrew decydentom, społeczeństwa obywatelskiego. Kluczem do odczytania specyfiki rosyjskiej rzeczywistości jest teoria osobliwości, podkreślająca wyjątkowość badanego zjawiska w skali tak mikro- na poziomie obywateli, jak i makro- na poziomie państwa. innowacyjność pracy polega także na tym, że przedstawia ona sytuację, w której obywatele domagają się implementacji sektora społecznego na gruncie państwa rosyjskiego, upatrując w nim gwaranta stabilizacji politycznej, ekonomicznej i społecznej oraz nieodwracalności procesów modernizacyjnych, z wektorem ukierunkowanym na progres i unowocześnienie a nie na petryfikację status rerum.

Podjęta w pracy tematyka diagnozuje w sposób szczegółowy zmiany zachodzące w funkcjonowaniu tak państwa, jak i społeczeństwa w dobie wyzwań XXI wieku. Prezentuje unikatowy materiał do badań komparatystycznych dla szerokiego kręgu naukowców, jak również działaczy społecznych, zainteresowanych w rozwoju sieci społecznego zaangażowania ukierunkowanych na synergiczne rozwiązywania problemów społecznych. Zgromadzony w pracy materiał stanowi płaszczyznę dla wypracowania wspólnych strategii kooperacji podmiotów państwowych, komercyjnych i pozarządowych w dobie modernizacji państwa. umożliwi zaplanowanie współpracy na poziomie tak krajowym, jak i międzynarodowym pomiędzy instytucjami państwowymi, światem biznesu i organizacjami pozarządowymi w polsce z analogicznymi strukturami we współczesnej Rosji. Tym bardziej, że z funkcjami i wypełnianymi zadaniami przez trzeci sektor liczą się przywódcy wszystkich państw na świecie, bez względu na model ustrojowy czy system polityczny.

okładka książki Anny Jach

Polecamy również
Nowy raport badawczy autorstwa studentek i studentów naszego Wydziału
Nowy raport badawczy autorstwa studentek i studentów naszego Wydziału
Artykuł pracownika naszego Wydziału w <span lang="en">„Politics and Governance”</span>
Artykuł pracownika naszego Wydziału w „Politics and Governance”
Nowy numer czasopisma "Politeja"
Nowy numer czasopisma "Politeja"
Kampania parlamentarna 2019 roku - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
Kampania parlamentarna 2019 roku - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału