Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruchy miejskie w Polsce - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem Zakładu Wydawniczego NOMOS ukazała się książka autorstwa Pawła Kubickiego pt. "Ruchy miejskie w Polsce"

Autor: Paweł Kubicki

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Ruchy miejskie w Polsce
  • w języku angielskim: Urban Social Movements in Poland

Nazwa wydawnictwa: Zakład Wydawniczy NOMOS

Miejsce i data wydania: Kraków, Listopad 2020

Ilość stron: 257

Ilość arkuszy wydawniczych: 15

Numer ISBN/ISSN: 978-83-7688-567-4

Ilość punktów: 100

Słowa kluczowe 

  • w języku polskim: ruchy społeczne, ruchy miejskie, miejskość, dyskurs, zmiana społeczna
  • w języku angielskim: social movements, urban movements, urbanity, discourse, social change

Opis publikacji:

Z recenzji:

Dr hab. Maciej Kowalewski prof. USz

„Czytelnik dostaje do ręki pogłębioną analizę procesu kształtowania (wyłaniania się) ruchów miejskich w Polsce, przeprowadzoną w odniesieniu do teorii i co najważniejsze – na podstawie badań własnych autora. (…). Moje uznanie budzi szczególnie (meta)socjologiczna analiza narracji, dyskursu związanego z ruchami miejskimi w Polsce. Mamy do czynienia z tożsamościami niejednolitymi, więc tym większy trud autora, aby w amorficznych narracjach odnaleźć cechy wspólne i dokonać sensownych uogólnień. Z tego zadania profesor Paweł Kubicki wywiązał się znakomicie.”

 

Dr hab. Marek Nowak, prof. UAM

„Książka Pawła Kubickiego: Ruchy miejskie w Polsce jest jedną z niewielu zwartych prac zajmujących się fenomenem aktywizmu miejskiego. Nie znaczy to, że publikacji na ten temat jest mało (w formie artykułów jest ich zapewne kilkadziesiąt), oznacza jednak, że problematyka nie doczekała się jeszcze wielu znaczących prób syntezy polskich autorów.  (…) Parafrazując powiedzenie: „im dalej w las tym więcej drzew” - książka jest lepsza, im bardziej wchodzi w niuanse narracji wprowadzanej przez aktywistów.”

Okładka książki Ruchy miejskie

Polecamy również
Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
<span lang="es">"La violencia en América Latina Retos y perspectivas para el futuro "</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
"La violencia en América Latina Retos y perspectivas para el futuro " - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
Islands of Memory: The Landscape of the (Non)Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015 - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Islands of Memory: The Landscape of the (Non)Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015 - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Chinese Law Research Guide - nowa publikacja współautorstwa studentki naszego Wydziału
Chinese Law Research Guide - nowa publikacja współautorstwa studentki naszego Wydziału