Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges" - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału

Informujemy, że nakładem wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht Verlage ukazała się publikacja pt. „Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges” autorstwa Marka Świstaka

Autor: Marek Świstak

Tytuł publikacji:

  • w języku angielskim: Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges

Nazwa wydawnictwa: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage

Miejsce i data wydania: Göttingen 2023

Ilość stron: 319

Ilość arkuszy wydawniczych: 20

Numer ISBN/ISSN: 978-3-8471-1523-6

Ilość punktów: 300 (wydawnictwo II poziomu)

Inne – …dostęp w Google Books (fragmenty): https://books.google.pl/books?id=j5udEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Chiny, polityka regionalna, rozwój regionalny, rozwój społeczno-gospodarczy, Chiny, polityka publiczna
  • w języku angielskim: China, regional policy, regional development, socio-economic development, public policy

Opis publikacji:

Niezwykle mało wiemy o wpływie regionalnego zróżnicowania w zakresie rozwoju, konkurencyjności na rozwój społeczno-gospodarczy Chin jako całości. Polityka regionalna jako polityka publiczna kształtowana w kraju autorytarnym różni się od modeli funkcjonujących w krajach demokratycznych. Stanowi specyficzny przykład współwystępowania interwencji publicznej i wykorzystania mechanizmów rynkowych. Towarzyszy temu politycznie zróżnicowana centralizacja i gospodarcza decentralizacja, podporządkowanie planowaniu i otwartość na wykorzystanie mechanizmów podaży i  popytu, odgórna kontrola polityczna i inicjatywa oddolna.

Książka udziela odpowiedzi na pytania o główne wyzwania polityki regionalnej Chin. Wspieranie regionów (obszarów) słabiej rozwiniętych oraz budowa konkurencyjności w różnych układach lokalnych i regionalnych stanowi swego rodzaju próbę ognia dla chińskich elit politycznych. Budowanie konkurencyjności w Chinach to przede wszystkim liczne, duże inwestycje, ale także skromne efekty w zakresie zmniejszania dysproporcji rozwojowych. W książce skupiono się na trzech wymiarach związanych z polityką regionalną, mianowicie: znaczeniu systemu politycznego i administracyjnego, sposobach planowania i wdrażania, przejawach refleksyjności i adaptacyjności. Publikacja pozwala na lepsze zrozumienie wpływu sposobu kształtowania polityki na osiągane w jej ramach rezultaty w państwie autorytarnym.

okładka z widokiem na miasto, na pierwszym planie rzeka, w tyle góry

Polecamy również
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału