Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze dziekańskie od 2001 roku

Powołani przez JM Rektora UJ do pełnienia obowiązków w okresie od 1 października 2001 roku do 31 sierpnia 2002 roku:

Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Mania

Prodziekan: prof. dr hab. Władysław Miodunka

Prodziekan: dr hab. Barbara Stoczewska

Kadencja 2002-2005:

Dziekan: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz

Prodziekan: dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Marek Bankowicz prof. UJ

Kadencja 2005-2008:

Dziekan: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz

Prodziekan: dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Bogdan Szlachta prof. UJ

Kadencja 2008-2012:

Dziekan: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prodziekan: prof. dr hab. Marek Bankowicz

Prodziekan: dr hab. Andrzej Dudek

Kadencja 2012-2016:

Dziekan: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prodziekan: dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ (do 2014 r.)

Prodziekan: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (od 2014 r.)

Prodziekan: dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Andrzej Porębski

Kadencja 2016-2020:

Dziekan: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Prodziekan: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Prodziekan: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

Kadencja 2019-2020:

Pełnomocnik Rektora UJ ds. Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych p.o. Dziekana Wydziału: dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

Prodziekan: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Prodziekan: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Kadencja 2020-2024:

Dziekan: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

Prodziekan: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ (do 2021)