Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunki studiów

Rekrutacja na studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, jak i na całym Uniwersytecie, odbywa się w ramach Internetowa Rekrutacja Kandydatów.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oferuje bogaty wybór kierunków studiów, specjalności i specjalizacji.

Poniżej zaprezentowano ofertę dydaktyczną Wydziału w podziale na studia w języku:

  • polskim (I, II, III stopnia oraz podyplomowe),
  • angielskim (Undergraduate and Masters Programmes, Undergraduate Courses),
  • rosyjskim (I stopnia),
  • ukraińskim (I i II stopnia).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybierz typ studiów - kliknij element z listy aby rozwinąć

Studia w języku polskim

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Amerykanistyka

Bezpieczeństwo narodowe

Kulturoznawstwo: specjalność kulturoznawstwo międzynarodowe

Latynoamerykanistyka

Migracje międzynarodowe

Politologia

Politologia: specjalność doradztwo polityczne

Politologia: specjalność dziennikarstwo polityczne

Relacje międzykulturowe: specjalizacja komunikacja międzykulturowa

Relacje międzykulturowe: specjalizacja mediacje i praca z mniejszościami

Rosjoznawstwo

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe: specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe: dyplomacja współczesna

Stosunki międzynarodowe: integracja europejska

Studia azjatyckie: specjalność studia bliskowschodnie (moduł: Izrael)

Studia azjatyckie: specjalność studia bliskowschodnie (moduł: świat arabski)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Chiny)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Indie i Azja Południowa)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Japonia)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Korea)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Azja Centralna)

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie (moduł: Azja Południowo-wschodnia)

Studia eurazjatyckie

Studia europejskie: specjalność niemcoznawstwo

Studia europejskie: specjalność ekspert organizacji społecznych

Studia europejskie: specjalność analityk zjawisk i procesów

Studia polsko-ukraińskie

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Amerykanistyka: (specjalność Ameryka Północna lub Ameryka Łacińska)

Bezpieczeństwo Narodowe

Europeistyka

Europeistyka: (specjalność niemcoznawstwo lub wiedza o Holokauście i ludobójstwach)

Kulturoznawstwo: kulturoznawstwo międzynarodowe

Kulturoznawstwo: rosjoznawstwo

Migracje międzynarodowe

Politologia: specjalność dziennikarstwo polityczne

Politologia: specjalność instytucje i zarządzanie polityką

Politologia: specjalność polityki publiczne

Politologia: specjalność transformacje polityczne i ustrojowe

Relacje międzykulturowe: specjalizacja relacje międzykulturowe w turystyce

Relacje międzykulturowe: specjalizacja kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych

Stosunki międzynarodowe: specjalność studia nad rozwojem

Stosunki międzynarodowe: specjalność studia strategiczne

Studia azjatyckie: specjalność studia bliskowschodnie

Studia azjatyckie: specjalność studia dalekowschodnie

Studia eurazjatyckie

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

STUDIA STACJONARNE III STOPNIA

Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie

Studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o polityce

STUDIA PODYPLOMOWE

Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie

Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka

Imigranci w Polsce: wyzwania społeczno-kulturowe i prawne

Wiedza o Rosji współczesnej

 

Więcej szczegółów na: https://erk.uj.edu.pl/

Studia w języku angielskim

Undergraduate programmes: 

Masters Programmes:

Studia w języku rosyjskim

Уникальное, междисциплинарное обучение - полностью на русском языке.

Думай глобально - присоединяйся к нам!

Международные отношения и регионоведение - это междисциплинарное обучение первого уровня (бакалавриат), позволяющее на международный и сравнительный подход к тематике, касающейся как всей современной международной системы, так и отдельных регионов мира.

Наша миссия состоит в том, чтобы научить творчески и аналитически мыслить о сложных глобальных проблемах, а также оснастить каждого студента языковыми навыками, необходимыми для полного понимания меняющегося мира.

Это обучение дает прочную основу, необходимую для изучения международных вопросов, и является отличной возможностью специализироваться по проблематике данного региона или данной проблематики.

Специализации:

Studia w języku ukraińskim

Польсько - українські студії  - (бакалаврат - стежка українська)
Польсько - українські студії  - (магістратура - стежка українська)