Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia III stopnia (doktoranckie)

Programy studiów doktoranckich

Programy studiów doktoranckich realizowanych na WSMiP UJ znajdują się na stronie Studenci > Programy studiów > Studia III stopnia (doktoranckie).

Pomoc materialna

Informacje dla uczestników studiów III stopnia (doktoranckich) o pomocy materialnej na Wydziale można znaleźć na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ >Sprawy socjalne.

Koordynatorem ds. pomocy materialnej na Wydziale jest mgr Paweł Mielnik, którego biuro mieści się przy Al. Mickiewicza 3 w pok. 130 (tel.: +48 12 634 20 08), przyjmuje on w dni robocze w godzinach: 09:00-13:00.

Stypendia i sprawozdawczość

Przewody doktorskie

Harmonogramy

Harmonogram Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie (I rok studiów, semestr zimowy 2018/2019)

Harmonogram Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie (II rok studiów, semestr zimowy 2018/2019)

Harmonogram Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie (III rok studiów, semestr zimowy 2018/2019)​