Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci na rynku pracy

Uniwersytet Jagielloński przywiązuje wagę do jakości prowadzonych studiów, dlatego też od wielu lat realizowane są badania losów absolwentów naszej uczelni.

Monitorowanie losów absolwentów zostało zaprojektowane jako badanie panelowe, zakładające pomiar tej samej grupy osób w kolejnych odstępach czasu – po pół roku od obrony pracy dyplomowej, a następnie po trzech i pięciu latach, oraz jako badanie cykliczne, prowadzone według tej samej metodologii od 2007 roku.

Badanie losów absolwentów jest badaniem ilościowym (sondaż) prowadzonym metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) – respondenci proszeni są o wypełnienie elektronicznej wersji ankiety

Głównym celem tegorocznej edycji badania było poznanie sytuacji zawodowej osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w 2019 roku.

Wyniki badania za rok 2019 wskazują, że absolwenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wykazują wysoki stopień zadowolenia z wykonywanej przez siebie pracy.

losy studentów branża

losy studentów zawód