Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Research Support Module dla doktorantów


Konkurs Research Support Module dla doktorantów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowany jest zgodnie z ogólnymi zasadami przyznawania finansowanie dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich, zawartych w Zarządzeniu nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich UJ, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem Konkursu jest finansowanie projektów doktorantów i uczestników studiów doktoranckich realizujących badania naukowe lub prace rozwojowe, których wynikiem jest przygotowanie publikacji naukowej lub wniosku projektowego.

Kontakt:

e-mail: wsmip.iduj@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 228

mgr inż. Teresa Borstyn 

e-mail: teresa.borstyn@uj.edu.pl

tel. 12 663 27 47

dr Elżbieta Binczycka-Gacek

e-mail: e.binczycka-gacek@uj.edu.pl 
tel. 12 663 25 66

Harmonogram konkursu: 

nabór wniosków: od 10 czerwca do wyczerpania środków lub do 30 września

termin rozstrzygnięcia: bieżąće rozstrzygnięcia w trybie ciągłym

Wnioski składać należy poprzez stronę strefaid.uj.edu.pl (zakładka doktoranci). Instrukcja składania wniosku znajduje się w plikach poniżej. 

Pliki do pobrania
pdf
Wyniki konkursu
docx
Wzór wniosku Research Support Module WSMiP
docx
Application in the Research Support Module competition
pdf
Instrukcja składania wniosku
pdf
Instruction for submitting an application
pdf
Zarządzenie w sprawie wsparcia dla doktorantow