Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne zakończone - kliknij aby rozwinąć

Od 1 października 2019 roku postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji prowadzi Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji https://rdn-politadm.nauka.uj.edu.pl

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski - Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Radosław Rybkowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Zbigniew Blok – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  prof. dr hab. Antonina Śniadecka-Kotarska - Uniwersytet Łódzki
  (zmiana dokonana decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 3. 10. 2017 r.)
 • recenzent - dr hab. Andrzej Szeptycki – Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Jan Iwanek prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
  (zmiana dokonana decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 3. 10. 2017 r.)
 • recenzent - dr hab. Artur Gruszczak prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Katarzyna Krzywicka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • członek komisji - em. prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 9.03.2017 r.
 • powołanie komisji: 6.06.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 20.03. 2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.04.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski - Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Zachara - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Ryszard Paradowski prof. UW - Uniwersytet Warszawski
 • recenzent  - dr hab. Katarzyna Krzywicka prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent  - dr hab. Artur Gruszczak prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - prof. dr hab. Marcin Gawrycki - Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - prof. dr hab. Dorota Praszałowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 19.01.2018 r.
 • powołanie komisji: 10.04.2018 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 11.12.2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.04.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Stanisław Michalczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • sekretarz komisji - dr hab. Dominik Sieklucki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Iwona Hoffman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - prof. dr hab. Jacek Sobczak - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • recenzent - dr hab. Radosław Rybkowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji   – prof. dr hab. Jacek Wojnicki - Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji   – prof. dr hab. Tadeusz Paleczny - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 13.02.2018 r.
 • powołanie komisji: 10.04.2018 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 11.12.2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – UWr
 • sekretarz komisji - dr hab. Tomasz Młynarski – UJ
 • recenzent - dr hab. Andrzej Gałganek prof. UAM – UAM - Poznań
 • recenzent - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak - UWr
 • recenzent - prof. dr hab. Andrzej Mania - UJ
 • członek komisji - dr hab. Zbigniew Lewicki prof. UKSW
 • członek komisji - dr hab. Artur Gruszczak prof. UJ – UJ


Harmonogram:

 • wszczęcie: 17.06.2014 r.
 • powołanie komisji : 02.09.2014 r.
 • uchwała komisji : 12.01. 2015 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 24.02.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji – dr hab. Radosław Rybkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Dariusz Milczarek prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – dr hab. Daniel Przastek – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Janusz Węc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji – dr hab. Jacek Kołodziej - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 9.01.2019 r.
 • powołanie komisji: 5.03.2019 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 26.09.2019 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF).

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 05.06.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • sekretarz komisji - dr hab. Dominik Sieklucki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Jarosław Szymanek prof. UW - Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Grażyna Ulicka prof. UW - Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Tomasz Młynarski prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Wiesława Jednaka - Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji - dr hab. Paweł Laidler prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 09.03.2018 r.
 • powołanie komisji: 05.06.2018 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 11.12.2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski– Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Roman Kuźniar – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Leszek Balcerowicz prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  -prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – decyzja Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zmiany recenzenta z dnia 4.04. 2017 r.
 • recenzent - dr hab. Artur Gruszczak prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – em. prof. – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji - prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer – em. prof. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Harmonogram:
 • wszczęcie: 2.11.2016 r.
 • powołanie komisji: 6.12.2016 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 11.09.2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK 

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Wordliczek– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Andrzej Gałganek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent - prof. dr hab. Andrzej Mania - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - prof. dr hab. Mirosław Sułek – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Artur Gruszczak prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 21.05.2015 r.
 • powołanie komisji : 1.09.2015 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 23.02.2016 r. 

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – UWr
 • sekretarz komisji - dr hab. Paweł Laidler – UJ
 • recenzent - prof. dr hab. Iwona Hofman – UMCS Lublin
 • recenzent - dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz - UW
 • recenzent - dr hab. Krzysztof Szczerski prof. UJ – UJ
 • członek komisji - dr hab. Robert Wiszniowski prof. UWr – UWr
 • członek komisji - dr hab. Monika Ślufińska – UJ
Harmonogram:
 • wszczęcie: 09.05.2014 r.
 • powołanie komisji: 03.06.2014 r.
 • uchwała komisji: 29.10.2014 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 18.11.2014 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji – dr hab. Marek Czajkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Czarny – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • recenzent – dr hab. Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Łukasz Kamieński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 26.09.2017 r.
 • powołanie komisji: 5.12.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 19.06. 2018 r.
 • opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania od uchwały Rady: 11.09. 2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF).

Sprostowanie w protokole Rady Wydziału z dnia 19.06. 2018 r. (PDF)

Decyzja Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25. 11. 2019 r. w sprawie utrzymania w mocy zaskarżoną uchwałę Rady Wydziału

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • sekretarz komisji - dr hab. Olgierd Grott – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Jacek Wojnicki – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Krzysztof Krysieniel prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • recenzent - prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Wojciech Łukowski prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Agnieszka Kastory - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 20.07.2017 r.
 • powołanie komisji: 3.10.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 20.03.2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – UWr
 • sekretarz komisji - dr hab. Grzegorz Kowalski – UJ
 • recenzent - dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik – UP Kraków
 • recenzent - prof. dr hab. Zbigniew Czachór - UAM
 • recenzent - prof. dr hab. Andrzej Zięba - UJ c
 • członek komisji - dr hab. Agnieszka Rothert - UW
 • członek komisji - prof. dr hab. Marek Bankowicz – UJ

Harmonogram:

 • wszczęcie: 10.06.2014 r.
 • powołanie komisji : 7.10.2014 r.
 • uchwała komisji : 2.02. 2015 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 24.02. 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Monika Śufińska– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Janusz Ruszkowski – Uniwersytet Szczeciński
 • recenzent - dr hab. Tadeusz Wallas prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent - prof. dr hab. Marek Bankowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Justyna Zając – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Jacek Kołodziej – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 27.04.2015 r.
 • powołanie komisji : 1.09.2015 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 14.06. 2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 06.11.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Roman Bäcker - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • sekretarz komisji - dr hab. Monika Ślufińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Jacek Kołodziej - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Piotr Grabowiec – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji - dr hab. Piotr Borowiec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 29.05.2018 r.
 • powołanie komisji: 06.11.2018 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 14.05.2019 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Roman Bäcker– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Kamieński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Jacek Męcina – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Jarosław Szymanek – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. dr hab. Michał Chorośnicki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Maciej Mitręga – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  dr hab. Marian Mitręga – Uniwersytet Śląski
  (zmiana dokonana decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów otrzymanej w dn. 5.12.2017 r.)
 • członek komisji - prof. dr hab. Adam Walaszek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 6.04.2017 r.
 • powołanie komisji: 6.06.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 20.03. 2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Tomasz Wieciech – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Wojciech Sokół – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - dr hab. Bartłomiej Michalak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • recenzent - prof. dr hab. Marek Bankowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Wiesława Jednaka – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji - dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 9.10.2015 r.
 • powołanie komisji : 12.01.2016 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 17.05.2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Zachara – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent – dr hab. Jolanta Bryła prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Szpyra – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Janusz Węc – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • członek komisji – dr hab. Paweł Laidler prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 5.10.2017 r.
 • powołanie komisji: 5.12.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 19.06.2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 06.11.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - dr hab. Robert Alberski prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Gacek prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Mirosław Grewiński prof. WPS - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • recenzent - prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • recenzent - prof. dr hab. Janusz Węc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Krzysztof Tomaszewski - Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 13.09.2018 r.
 • powołanie komisji: 06.11.2018 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 16.04.2019 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Paweł Frankowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Marian Haliżak – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent - prof. dr hab. Andrzej Mania - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Dominik Mierzejewski – Uniwersytet Łódzki
 • członek komisji - dr hab. Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 28.05.2015 r.
 • powołanie komisji : 1.09.2015 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 15. 03. 2016 r.

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Paweł Laidler prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Mirosław Karwat – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. dr hab. Andrzej Paczkowski – Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
 • recenzent - prof. dr hab. Grzegorz Mazur - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Piotr Borowiec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 22.12.2015 r.
 • powołanie komisji: 5.04.2016 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 13.12.2016.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski– Uniwersytet Wrocławski,
 • sekretarz komisji - dr hab. Olgierd Grott – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • recenzent - dr hab. Stanisław Bieleń – Uniwersytet Warszawski,
 • recenzent - prof. dr hab. Roman Bäcker – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • recenzent - prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • członek komisji - prof. dr hab. Walenty Baluk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • członek komisji - dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Harmonogram:

 • wszczęcie: 28.12.2015 r.
 • powołanie komisji : 08.03.2016 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 13.12.2016.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Anna Citkowska-Kimla prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Jarosław Szymanek  – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Robert Alberski – Uniwersytet Wrocławski
 • recenzent - dr hab. Paweł Laidler - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Zbigniew Kiełmiński – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - prof. dr hab. Andrzej Mania – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Harmonogram:

 • wszczęcie: 28.11.2014 r.
 • powołanie komisji : 3.02.2015 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 16.06.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – UWr
 • sekretarz komisji - dr hab. Radosław Rybkowski – UJ
 • recenzent - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – UWr
 • recenzent - prof. dr hab. Ryszard Zięba - UW
 • recenzent - prof. dr hab. Michał Chorośnicki – UJ
 • członek komisji - dr hab. Justyna Zając – UW
 • członek komisji - dr hab. Aleksander Głogowski – UJ

Harmonogram:

 • wszczęcie: 07.01.2014 r.
 • powołanie komisji : 01.04.2014 r.
 • uchwała komisji: 28.10.2014 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 18.11.2014 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Kamieński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Uniwersytet Wrocławski
 • recenzent - prof. dr hab. Mirosław Sułek – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. dr hab. Andrzej Mania - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • członek komisji - dr hab. Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 11.02.2016 r.
 • powołanie komisji : 5.04.2016 r.
 • uchwała Rady wydziału: 18.10.2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Piotr Borowiec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Marek Pietraś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - dr hab. Tadeusz Wallas prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent - prof. dr hab. Marek Bankowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Justyna Zając – Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Agnieszka Kastory – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 9.04.2015 r.
 • powołanie komisji: 1.09.2015 r.
 • uchwała Rady wydziału: 13.09.2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF)